LENGYELORSZÁGI MAGYAR EGYESÜLET

DIVÉKY ADORJÁN HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA

Olvasnivalók

A lengyelországi magyar közösségről, az egyesületi és a hétvégi iskolai tevékenységről

A lengyelországi magyar közösségről, az egyesületi és a hétvégi iskolai-óvodai tevékenységről

A Lengyelországi Magyar Egyesület története

Egyesületi krónika

Közérdekű információk

Megemlékezések Lengyelországban élt ismert magyarokról

Magyarok sírjai Lengyelországban

Varsói magyar emléktáblák

Varsói magyar emlékhelyek megkoszorúzása

Varsó környéki magyar emlékhelyek

Lengyelországi magyar emlékhelyek

A rendkívül igényes összeállítást Kiss Róbert varsói nagykövet (2007-2012) a feleségével, Polyák Erikával és fiával, Kiss Bencével együtt varsói kiküldetésük idején készítette, korábbi kezdeményezésekre alapozva. Kiss Róbertet 2013-ban hirtelen elragadta a halál, azóta az anyag nem került frissítésre, de ma is megállja a helyét. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk továbbá a magyar-lengyel kapcsolatok fáradhatatlan kutatói, népszerűsítői, Kovács István és Mitrovits Miklós által írt „Magyar emlékek Lengyelországban” című, 2017-ben megjelent könyvet.

A magyar-lengyel történelmi kapcsolatokról

Tischler János: A magyar-lengyel történelmi kapcsolatok ezer évének kronológiája a X. századtól 1989-ig, a rendszerváltásig.

Kovács István: Az ezeréves magyar-lengyel kapcsolatok története

Lengyelországhoz kötődő magyar történelmi személyiségek

Árpádházi boldog Jolán – Gniezno (1235/1244–1298/1304)

Árpádházi Szent Kinga

Anjou Szt. Hedvig királynő – Krakkó  (1374-1399)

Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533-1586, lengyel király: 1576-1586)

Nyáry Eduárd, a hősies magyar huszár Lengyelországban

id. Antall József (1896-1974) – a II. világháború idején Magyarországon befogadott lengyel menekültek nagy barátja

Korompay Emánuel – a Varsói Egyetem nyelvtanára, a katyńi vérengzés áldozata

Gróf Esterházy János

Domszky Pál, a magyarok képviselője a II. világháború idején megszállt Lengyelországban

Elek István

Csorba Tibor, lengyelországi magyar műfordító, író és festő

Kerényi Grácia műfordító

V4 közép-európai országok világa

1335. évi visegrádi magyar-cseh-lengyel királytalálkozó

1364. évi krakkói közép-európai királytalálkozó és lakoma a Wierzyneknél

Adam Czahrowski költő, a magyar végvárak katonája, Balassi Bálint kortársa

Sobieski János a törökverő lengyel király

1991-ben a V4 Visegrádi Csoport létrehozása – előbb V3 Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország, majd V4 Magyarország, Csehország , Szlovákia és Lengyelország részvételével

Magyar nemzeti ünnepek, emléknapok

Augusztus 20. – nemzeti ünnep, az államalapítás, Szent István király államalapító emlékére

Március 15. – nemzeti ünnep az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja

Június 4. – a nemzeti összetartozás napja – emléknap

Október 23. – nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére

Január 22. – A magyar himnusz születésének emléknapja  – A magyar kultúra napja

Április 11. – A magyar költészet napja

A magyar szentkorona története

Az év jeles napjainak története

Január 1. – Újév napja

Január 6. Vízkereszt

Farsang hagyományai

A húsvéti ünnepkör hagyományai

Április 24. Szent György napja

Pünkösd ünnepe

Úrnapja

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja

November 1. Mindenszentek

November 11. Szent Márton napja

December 13. Luca napja

Karácsonyi ünnepkör

December 31. Szilveszter

Magyar emlékévek – megemlékezések nagyjainkról

Petőfi Sándorra emlékezünk  születésének 200. évfordulója alkalmából (1823-1849)

Interjúk, visszaemlékezések

Felkérés a Lengyelországban élő magyarokhoz